Ogłoszenie

Warunki zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania

Wzór umowy (aktualizacja)

Załączniki 1, 2, 3, 4 i 4a (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty