Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- poprawiony

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Oświadczenia – załaczniki nr 2 i 3 do SIWZ

Oświadczenia – załącznik nr 2 – wersja edytowalna

Oświadczenie – załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ