UWAGA!!! Informacja o sposobie składania ofert

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załączniki nr 2 i 3- oświadczenia Wykonawcy

Załączniki nr 2 i 3- oświadczenia Wykonawcy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – wzór umowy