Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie od 50 lat nieprzerwanie świadczy usługi dla mieszkańców Lubartowa w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków.

Zapraszamy do zapoznania się z  Regulaminami dotyczącymi sieci wodociągowej.

Jak przyłączyć nieruchomość do miejskiej sieci wodociągowej?

Pracownicy Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego


mgr inż. Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34
Specjalista mgr inż. Przemysław Iwanek tel. 81 855 25 20 wew. 33
Specjalista ds. technicznych mgr inż. Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

Lokalizacja ujęcia wody na MAPIE TARGEO

Ujęcie wody przy ul. Nowodworskiej 11 zostało oddane do użytku w 1975 r. Jest jedynym źródłem zasilania w wodę Miasta Lubartów i 12 wsi Gminy Lubartów tj. Łucka, Annobór, Kolonia Annobór, Szczekarków, Lisów, Brzeziny, Wola Lisowska, Mieczysławka, Kolonia Skrobów, Skrobów Wieś, Nowodwór, Nowodwór Piaski. W skład ujęcia wody wchodzą:

  • budynek SUW
  • pięć studni głębinowych
  • chlorownia
  • dwa zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej każdy o pojemności 1000 m3
  • komora zasuw
  • stacja transformatorowa
  • budynek administracyjno -laboratoryjny
  • wewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i technologiczne

Woda pobierana jest z pięciu studni głębinowych o łącznej wydajności Q = 360 m3/h i kierowana jest rurociągami tłocznymi do Stacji Uzdatniania Wody.
W stacji uzdatniania woda surowa poddawana jest procesowi napowietrzania w dwóch aeratorach o pojemności V= 10 m3każdy i procesowi odżelaziania do wartości normatywnych w trzech zestawach filtrów ciśnieniowych firmy Culligan (ZF -1, ZF – 2 i ZF – 3). Uzdatniona woda przepompowywana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych  o pojemności V= 1000 mkażdy.  Ze zbiorników woda jest wtłaczana do sieci miejskiej za pomocą zestaw hydroforowego (ZH) o wydajności Q= 600 m3/h, z falownikiem zapewniającym stałe ciśnienie wody w sieci niezależnie od rozbioru wody. Okresowo w miarę potrzeb woda poddawana jest chlorowaniu roztworem podchlorynu sodu.
Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie wodno- prawne na pobór wód podziemnych z pięciu studni w ilości Q= 5200 m3/d obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W Przedsiębiorstwie funkcjonuje laboratorium badania wody i ścieków, które czuwa nad jakością wody wtłoczonej do sieci wodociągowej. Woda dostarczana odbiorcom w pełni spełnia wymogi stawiane wodzie do picia i potrzeby gospodarcze. Aktualne wyniki badań dostępne są w komunikacie o jakości wody.

ZAKRES TWARDOŚCI WODY:

Skala twardości wody

Jednostka twardości wody

mg CaCO3/dm3

mval/dm3

Stopnie niemieckie no

Stopnie AngielskieoClarka

Stopnie francuskieof

Woda
miękka

< 144

< 3

< 8

< 10

< 14

Woda średniej twardości

144 ÷ 288

3 ÷ 6

8 ÷ 16

10 ÷ 20

14 ÷ 29

Woda
twarda

288 ÷ 540

6 ÷ 11

16 ÷ 30

20 ÷ 37

20 ÷ 54

Woda bardzo twarda

>540

>11

>30

>37

>54

PRODUKCJA WODY

Ilość produkowanej wody w pełni zabezpiecza potrzeby odbiorców z miasta i gminy Lubartów.

Ilość produkowanej wody w pełni zabezpiecza potrzeby odbiorców z miasta i gminy Lubartów.

Dobowa produkcja wody za rok 2020 wynosiła Q = 3 125,93 m3/dobę.

Woda wydobywana i sprzedawana w roku 2020 w podziale na przeznaczenie:

Sieć wodociągowa na terenie miasta Lubartów pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym. Długość jej wynosi 70,2 km. Wykonana jest z rur a-c, żeliwnych, stalowych i PCV. W pełni zabezpiecza dostawę wody dla wszystkich mieszkańców. Wyjątek stanowią przyszli mieszkańcy, zabudowujący nowe tereny, które nie są uzbrojone w sieć wodociągową. Dla nich będą budowane sieci w przyszłych latach zgodnie z ustalonym planem inwestycji na lata 2009 – 2014.  Woda do miasta doprowadzana jest przewodem magistralnym Ø 350 do osiedla na północy miasta (Osiedle Kopernika) oraz odcinkiem magistrali Ø500 i Ø200 do środkowej i południowej części Lubartowa. Obecnie wykonanych jest 3026 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 54,38km .

471

Jeśli zostali Państwo poproszeni o podanie stanu wodomierza, należy wypełnić formularz.

Dla poprawnego wypełnienia formularza potrzebny będzie numer klienta i numer licznika. Informacje te zawarte są na fakturze.