Od 16 marca do 14 kwietnia b.r. wstrzymane jest przyjmowanie do pracy osób wskazanych przez Sąd.