Dziś jest Światowy Dzień Monitoringu Wody 👩‍🔬
To temat bliski naszemu sercu, przykładamy ogromną wagę do badania jakości wody, którą czerpiecie ze swoich kranów.
Nasze nowoczesne laboratorium wykonując badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne prowadzi:
👉 kontrolę jakości ujmowanej wody,
👉 kontrolę procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody,
👉 kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta,
👉 kontrolę jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej.
Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda podawana do sieci spełnia wymagania fizykochemiczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. Szczegółowe dane dotyczące wody podawanej do sieci zamieszczane są przez nas regularnie w komunikacie o jakości wody.