Od dnia 2 lipca 2013 r., w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, PGK Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
PSZOK jest punktem, gdzie odpady segregowane mogą dostarczać mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenów gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Punkt zlokalizowany jest przy ul. Nowodworskiej 14, po prawej stronie drogi dojazdowej do Solbetu, na terenie dawnej Spółdzielni Inwalidów „OGNIWO”, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 1000-1800.

W sprawach związanych z dostarczeniem odpadów do PSZOK, należny kontaktować się z pracownikami:

mgr Hanna Krasuska tel. 81 854 15 03
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Nowodworska 14
Godziny pracy: poniedziałek – sobota 10:00 – 18:00
Specjalista mgr Stanisław Jezior tel. 512 215 214
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Nowodworska 14
Godziny pracy: poniedziałek – sobota 10:00 – 18:00