PGK Sp. z o.o. w Lubartowie przygotowuje się do realizacji bardzo ważnego i dużego projektu jakim będzie przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie.

Więcej o planowanym przedsięwzięciu  w wywiadzie udzielonym przez Pana Tomasza Marzędę Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Lubartowie, w artykule Lubartowiaka,na Portalu Komunalnym i w Dzienniku Wschodnim.