Ponad 1,6 mln zł dofinansowania pozyskało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , za które wybudujemy elektrownię fotowoltaiczną.

PGK Sp. z o.o. ze swoim projektem pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”  znalazło się na 58 pozycji wśród 198 firm i instytucji, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)  w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach w ramach  konkursu ogłoszonego przez LAWP (Lubelska Agencja Wpierania Przedsiębiorczości). Pozyskane dofinansowanie w wysokości 1 665 095,06 zł  to również sposób na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach przedmiotowego projektu na działce sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków (teren wydzierżawiony przez Miasto Lubartów), powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 0,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną.  Zgodnie z założeniami projekt zostanie zrealizowany do końca 2021 roku.