Jesteśmy liderem usług komunalnych w regionie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. I O/Lubartów Nr 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000295810 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschódw Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 346 800,00 zł.

 

DZIAŁY