Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 05.07.2019 r. będą obowiązywały nowe ceny za dostarczoną wodę oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.