Szanowni Państwo. Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa spostrzeżenia będą wykorzystane do doskonalenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Lubartowie.

Prosimy o uzupełnienie ankiety poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu lub wpisanie odpowiedzi.

I. Rodzaj usługi oferowanej przez PGK, z której Pani/Pan korzysta bądź korzystał(a)

II. Prosimy dokonać oceny jakości wykonanej usługi:
III. Prosimy ocenić następujące elementy pracy PGK Lubartów:


IV. Czy korzystała Pani/Pan ze strony internetowej PGK Lubartów?

V. Pani/Pana zdaniem wyszukiwanie na stronie internetowej potrzebnych informacji / dokumentów do pobrania jest:

VI. Czy materiały informacyjne udostępnione na stronie internetowej są Pani/Pana zdaniem czytelne i pomocne przy załatwianiu spraw?

VII. Jakich Pani/Pana zdaniem informacji brakuje na stronie internetowej?

VIII. Skąd Pan/Pani czerpie informacje o działalności PGK Lubartów?IX. Prosimy wyrazić swoją krótką opinię o PGK Sp. z o.o.

X. Ewentualne własne uwagi i wnioski