BIP
POCZTA

Aktualności

1704, 2020

Konserwacja instalacji elektroenergetycznych w komunalnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 21-100 Lubartów – zaproszenie do składania ofert

17 kwietnia 2020|

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji instalacji elektroenergetycznych w komunalnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez nasze Przedsiębiorstwo. Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa, [...]