BIP
POCZTA

Aktualności

907, 2021

Zaproszenie do składania ofert na ułożenie kostki brukowej na nieruchomości przy ul. Mucharskiego 1B,1C administrowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6

9 lipca 2021|

Zapytanie cenowe układanie kostki Mucharskiego , aktualizacja z dnia 15.07.2021 r. UMOWA KOSTKA Mucharskiego, aktualizacja z dnia 15.07.2021 r. Zaproszenie do składania oferty Zapytanie cenowe kostka Mucharskiego Załącznik nr 1 - Formularz Oferty Załącznik nr [...]

1006, 2021

Zaproszenie do składania oferty cenowej na kompleksowy remont 18 sztuk balkonów oraz wymianę obróbek blacharskich gzymsu i rynny od strony zachodniej nieruchomości przy ul. Słowackiego 18 w Lubartowie

10 czerwca 2021|

  Zaproszenie do składania oferty cenowej na kompleksowy remont 18 sztuk balkonów oraz wymianę obróbek blacharskich gzymsu i rynny od strony zachodniej nieruchomości przy ul. Słowackiego 18 w Lubartowie Zapytanie cenowe Zestawienie proponowanych materiałów Opracowanie techniczne [...]

1006, 2021

Zaproszenie do składania oferty cenowej na kompleksowy remont 40 balkonów oraz wykonanie 8 daszków nad balkonami nad ostatnią kondygnacją na nieruchomości przy ul. 3 Maja 22 w Lubartowie

10 czerwca 2021|

Zaproszenie do składania oferty cenowej na kompleksowy remont 40 balkonów oraz wykonanie 8 daszków nad balkonami nad ostatnią kondygnacją na nieruchomości przy ul. 3 Maja 22 w Lubartowie. Zapytanie cenowe Opracowanie techniczne Przedmiar robót Zestawienie proponowanych [...]

2904, 2021

Zaproszenie do składania ofert. Konserwacja instalacji elektroenergetycznych w komunalnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów.

29 kwietnia 2021|

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji instalacji elektroenergetycznych w komunalnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez nasze Przedsiębiorstwo. Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa,– ul. Parkowa 6, 21-100 [...]

2904, 2021

Zaproszenie do składania ofertKonserwacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w komunalnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 21-100 Lubartów.

29 kwietnia 2021|

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w komunalnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez nasze Przedsiębiorstwo. Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, w terminie do dnia [...]

2312, 2020

Ważna informacja dotycząca cen od 01.01.2021 rok.

23 grudnia 2020|

WAŻNA INFORMACJA 18 czerwca 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wydało Decyzję nr LU.RET.070.1.29.2018.PW o zatwierdzeniu taryfy (cenę i stawki opłat za wodę i ścieki) [...]

1811, 2020

INFORMACJA O PROGRAMIE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTO LUBARTÓW

18 listopada 2020|

W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę Nr VIII/179/2020 w sprawie przyjęcia  programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

2210, 2020

Ponad 1,6 mln na budowę farmy fotowoltaicznej

22 października 2020|

Ponad 1,6 mln zł dofinansowania pozyskało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , za które wybudujemy elektrownię fotowoltaiczną. PGK Sp. z o.o. ze swoim projektem pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW wraz z niezbędną [...]

1912, 2019

Uwaga !! Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

19 grudnia 2019|

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami odbioru odpadów komunalnych: od nieruchomości niezamieszkałych w gminach należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej tj. Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Ostrówek, Gmina Ostrów Lubelski i Gmina [...]

2106, 2019

Informacja o nowych cenach za wodę i ścieki

21 czerwca 2019|

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 05.07.2019 r. będą obowiązywały nowe ceny za dostarczoną wodę oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.