Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lubartowie zaprasza do składania ofert na remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 22 w Lubartowie.

Prace polegać mają na pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wymianie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, przebudowie kominów, wykonaniu nowej instalacji odgromowej. Termin wykonania prac do dnia 31.10.2019 r. W załączeniu kosztorys inwestorski oraz formularz Oferta.

W przypadku zainteresowania wykonaniem prac prosimy o złożenie oferty wraz z kosztorysem inwestorskim w Sekretariacie Przedsiębiorstwa przy ul. Parkowej 6 w Lubartowie do dnia 31.05.2019 r. (poniedziałek – piątek w godz. 7 – 15).

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy