Zaproszenie do skladania ofert na gadżety reklamowo – promocyjne projetu realizowanego w ramach POIiŚ.