Zaproszenie do składania ofert na gadżety reklamowo – promocyjne projektu realizowanego w ramach POIiŚ.