Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

Warunki Zamówienia

Załączniki 1-4 do Warunków Zamówienia- wersja edytowalna

 

Regulamin udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie na dostawy usługi i roboty budowlane nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.