Od dnia 5 lipca 2018 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie znak: LU.RET.070.1.29.2018.PW, będą obowiązywały nowe ceny za wodę i ścieki oraz nowe stawki opłat abonamentowych na terenie gminy Miasto Lubartów i części gminy wiejskiej Lubartów.

DECYZJA