Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. działając jako zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Lubartów uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. wprowadza możliwość odpracowywania zaległości czynszowych.

Podstawa prawna:

  1. Art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr VI/365/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zasad zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lubartów.

Możliwość odpracowywania zadłużenia nie jest alternatywą płacenia czynszu lecz ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych mającym zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie PGK Sp. z o.o. przy ul. Parkowej 6 w Lubartowie pok. nr 2.

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami.