Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Lubartowie działając na podstawie art.24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2015r. poz.139) ogłasza “Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Pobierz aktualną taryfę-  Taryfa 2016

Dodatkowo informujemy iż Rada Miasta Lubartów podjęła dwie uchwały w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla dwóch grup taryfowych:
dopłata dla gospodarstw domowych Gminy Miasto Lubartów
dopłata dla gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze