W badanym zakresie woda spełnia wymagania norm sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1989).