Informujemy, że w dniu 20.04.2019 r.

(Wieka Sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK, ul. Nowodworska 14) będzie czynny w godz. od 7.00 do 12.00.