Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie informuje, że od dnia 15 maja rozpoczną się prace związane z budową magistrali wodociągowej stanowiącej II etap budowy drugostronnego zasilania w wodę miasta Lubartowa.

Magistrala będzie przebiegała od stacji wodociągowej ulicami: Kozłowiecką, Krańcową, Koźmińskiego do   połączenia z istniejącą siecią wodociągową w ulicy Lubelskiej. Wybudowane zostanie ok. 2,5 km głównej sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 300 oraz odcinki przewodów wodociągowych o średnicach DN 150 i DN 100 stanowiące połączenie magistrali z istniejącą siecią wodociągową. W trakcie inwestycji wykonanych zostanie także 5 komór wodociągowych i 4 studzienki wodociągowe z zasuwami umożliwiającymi wyłączanie poszczególnych odcinków magistrali, 8 hydrantów naziemnych oraz 6 zespołów napowietrzająco-odpowietrzających. Trasa przebiegu magistrali wodociągowej krzyżuje się z torami linii kolejowej Łuków- Lublin, w związku z tym w ulicy Przemysłowej wykonane zostanie przejście poprzeczne (przecisk) pod przejazdem kolejowym.

Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Lubartowa ma na celu zabezpieczenie utrzymania ciągłości dostaw wody, zapewnienie odpowiednich parametrów hydraulicznych w sieci oraz umożliwienie przeprowadzania remontów na istniejącej części magistrali oraz rozbudowę sieci wodociągowej w południowej części miasta.

Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec września 2014r.

Przepraszamy za niedogodności i utrudnienia w ruchu wynikające z prowadzonych prac.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie informuje, że zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Lubartowa” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.