[metaslider id=119]Pogotowie wodnokanalizacyjne


Czym się zajmujemy ?

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest:

  • pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • unieszkodliwianie odpadów,wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
  • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych,
  • utrzymanie czystości w budynkach,
  • zarządzanie nieruchomościami,
  • administrowanie cmentarzem komunalnym.

Świadczymy również usługi w zakresie


Czyszczenia kanalizacji samochodem specjalistycznym

Teren objęty naszą działalnością to Miasto i Gmina Lubartów oraz gminy ościenne.

Włączania przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej

Włączanie przyłączy domowych do miejskiej sieci wodociagowej pod ciśnieniem.

Wykonywania analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków

Laboratorium badania wody i ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie istnieje od 1976 roku.

Aktualności

Zdjęcia

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

P1000891

Oczyszczalnia

2

Samochód SSC-7

592

Stacja uzdatniania

1

Laboratorium

Samochód - śmieciarka

Samochód – śmieciarka